CS EN

Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Aflatoxin M1 HPLC kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC kontakt
Aktivita ureázy volumetrie kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
BHA, BHT subdodávka kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA kontakt
Deoxynivalenol HPLC kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Fluoridy subdodávka kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS kontakt
Jód subdodávka kontakt
Jódové číslo tuku titračně kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie kontakt
Ochratoxin A HPLC kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie kontakt
pH potenciometrie kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS kontakt
Termostatová zkouška ČSN kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie kontakt
Vitamín C HPLC kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Zearalenon HPLC kontakt