Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2550 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1750 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 240 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 470 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 64 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 570 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 990 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
BHA, BHT subdodávka 3800 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 660 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 240 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 240 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 1000 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1750 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 990 kontakt
Fluoridy subdodávka 2550 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Jód subdodávka 2550 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 240 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 660 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 328 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 5200 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 280 - 690 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 280 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1750 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 660 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 240 kontakt
pH potenciometrie 120 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 235 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 439 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní 290 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 19 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 80 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 500 kontakt
Vitamín C HPLC 1450 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Zearalenon HPLC 1750 kontakt