Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aminokyseliny subdodávka od 3000 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka od 2750 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 25 - 2775 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 320 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 300 - 1450 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 670 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 770 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 165 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 25 - 3315 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 700 kontakt
Popel gravimetrie 390 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 480 - 635 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 220 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 320 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 270 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 650 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 420 kontakt
Vitamín A, E subdodávka od 2750 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 670 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 670 kontakt