SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 150 kontakt
Actinobacillus equuli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 570 - 720 kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Africký mor koní (AMK) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Africký mor koní (AMK) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 50 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 50 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 50 kontakt
Amoniak instrumentálně 100 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 50 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1600 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 50 kontakt
Bacillus piliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 450-710 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 600 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 50 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 40 - 150 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 730 kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) NK Real-time PCR 650 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 33 kontakt
Brucella spp. NK PCR 500 kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 50 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 110 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 50 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 50 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) NK RT-PCR/Real –time RT-PCR 1100 kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test 450 kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 500 kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR 800 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Corynebact. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Cryptococcus neoformans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 630 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 220 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 800 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 500 kontakt
Dermatophilus congolensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie 230 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 100 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 200 kontakt
EHV 1 NK PCR 600 kontakt
EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 NK PCR 1600 kontakt
EHV 1 + EHV 4 protilátky ELISA Ab 165 kontakt
EHV 1 + EHV 4 NK PCR 900 kontakt
EHV 2 NK Real-time PCR 800 kontakt
EHV 4 NK PCR 600 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 500 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Equinní rhinovirus typ A (ERAV) NK Real-time RT-PCR 800 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1300 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 200 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 50 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 50 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 50 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 50 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 250 - 500 kontakt
Herpesviróza koní antigen imunofluorescence 300 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 50 kontakt
Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum protilátky RVK - mikrometoda 149 kontakt
Infekční anémie koní (AIE) protilátky imunodifúzní test (IDT) 135 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky virus neutralizační test (VNT) 150 kontakt
Karbofuran GC 1450 - 1650 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 50 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 50 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 70 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 100 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 350 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 50 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 50 kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test 500 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 220 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 795 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1450 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 50 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 100 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 350 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 160 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) 500 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Respirační profil koní (EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 + virus influenzy koní) NK PCR 2200 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 690 - 540 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Staphylococcus pseudintermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 750 kontakt
Streptococcus equi subsp. equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Strychnin TLC 450 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 300 kontakt
Taylorella equigenitalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 760 - 910 kontakt
Taylorella equigenitalis NK Real time PCR 800 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 700 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 100 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Trichophyton equinum NK PCR-RFLP 800 kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 50 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Trypanosoma evansi protilátky CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) 1200 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 50 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 50 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 200 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 700 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 800 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) protilátky ELISA 149 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR 800 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR 1000 kontakt
Vitamín A subdodávka 450 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 350 kontakt
Vitamín D subdodávka 1300 kontakt
Vitamín E subdodávka 450 kontakt
Vozhřivka (VO) - Maleus - Burkholderia mallei protilátky RVK - mikrometoda 149 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 375 kontakt
Yersinia enterocolitica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 350 kontakt