CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Aeromonas salmonicida původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Aeromonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Carp Edema Virus (CEV) NK Real-time PCR kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Epizootická haematopoetická nekróza (EHN) NK PCR kontakt
Flavobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK Real-time RT - PCR kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK RT - PCR kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) NK RT - PCR kontakt
Infekční nekróza pankreatu (IPN) NK RT - PCR kontakt
Izolace původců virových nákaz ryb na BK (IHN, IPN, VHS, EHN, SVC) virus izolace viru na BK kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) NK RT - PCR kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Koi herpesviróza (KHV) NK Real time PCR/PCR kontakt
Kyanidy fotometrie kontakt
Kyanidy ve vodách fotometrie kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Povrchová voda - pH, amoniak, alkalita, CHSK-Mn více analýz kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Typizace virových kmenů ryb NK Sekvenační analýza kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK RT - PCR kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK Real-time RT - PCR kontakt
Vyšetření ryb na ektoparazitózy a endoparazitózy původce pitva, mikroskopie kontakt