Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 165 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 350 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 350 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 350 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 350 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 260 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 490 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 120 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 120 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 570 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 270 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1850 kontakt
pH vody potenciometrie 120 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 120 - 420 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 265 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 270 - 390 kontakt