Toxikologie

Toxikologie

Biochemie

Biochemie

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 150 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 50 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 50 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 50 kontakt
Amoniak instrumentálně 100 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 50 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 50 kontakt
Beta karoten subdodávka 600 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 50 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 40 - 150 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 50 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 50 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 50 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 220 kontakt
Diagnostický profil - ANEMIE instrumentálně 500 kontakt
Diagnostický profil - GERIATR instrumentálně 1270 kontakt
Diagnostický profil - GIT instrumentálně, kultivace a identifikace (MALDI -TOF) 1950 kontakt
Diagnostický profil - JATERNÍ PROFIL instrumentálně 700 kontakt
Diagnostický profil - NEFRO instrumentálně 400 kontakt
Diagnostický profil - PANKREAS instrumentálně 1920 kontakt
Diagnostický profil - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ instrumentálně 300 kontakt
Diagnostický profil - PREVENCE instrumentálně 450 kontakt
Diagnostický profil - PU/PD instrumentálně 570 kontakt
Diagnostický profil - SVALY instrumentálně 120 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 100 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 50 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 50 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 50 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 50 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 250 - 500 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 50 kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně 100 kontakt
Kortizol instrumentálně 320 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 50 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 50 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 350 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 50 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 50 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 50 kontakt
Pankreatická lipáza (PLI) - pes instrumentálně 200 kontakt
Psí C-reaktivní protein (CRP) instrumentálně 120 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
T4 instrumentálně 320 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 50 kontakt
TSH instrumentálně 350 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 50 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 50 kontakt
Vitamín A subdodávka 450 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 350 kontakt
Vitamín D subdodávka 1300 kontakt
Vitamín E subdodávka 450 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 220 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 350 kontakt