SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) 286 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) 250 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace 360 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR 800 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR 990 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) 180 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR 770 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag 220 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test 484 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag 220 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, M. bovis, Mannheimia haemolytica, P. multocida, H. somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR 2750 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Histophilus somni NK PCR 660 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab 70 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) 109 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) 145 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě 80 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 100 vz.) 770 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR 660 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
M. bovis + M. bovirhinis NK PCR 1200
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR 1000 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 1215 kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500-1350 kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 615 - 765 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycoplasma bovirhinis NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR 880 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 90 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR 770
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 110 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 424 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie 77 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt