SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Actinobacillus rosii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Actinobaculum suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab 235 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA 297 kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR 1210 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab 85 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru 484 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR 600 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 61 kontakt
Brucella spp. NK PCR 660 kontakt
Červenka prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6) 880 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 8) - porcinní sapelovirus 880 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab 140 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 80 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag 82 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) 484 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 194 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 267 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK 33 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) 220 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny 360 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní 500 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 605 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní 770 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 990 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR 770 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR 880 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek 90 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab 143 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) 900 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní 660 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab 160 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) 182 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR 770 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR 825 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV 2500 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) 160 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) 165 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) 1100 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV 2500 kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR 880 kontakt