CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aviární encefalomyelitida (AE) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární leukóza (ALV) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) protilátky hemaglutinačně inhibiční test (HIT) kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) původce izolace viru na kuřečích embryích kontakt
Aviární polyomavirus NK PCR kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky ELISA Ab kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) NK Real-time RT-PCR kontakt
Reimerella anatipestifer původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR kontakt