SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 150 kontakt
Actinobacillus lignieresii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 420 kontakt
Actinomyces bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie 480 kontakt
Actinomyces pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 50 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 50 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 50 kontakt
Amoniak instrumentálně 100 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 50 kontakt
Anaplasma phagocytophilum NK Real-time PCR 800 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1600 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 50 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 600 kontakt
BHBA subdodávka 150 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 50 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 40 - 150 kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) 260 kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) 88 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace 330 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR 800 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR 900 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) 165 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR 700 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR 800 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion ELISA 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion imunochromatografický test 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion Western blot 980 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 140 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag 330 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test 440 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 800 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab 125 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag 210 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - mléko 300 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 165 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 33 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 33 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 55 kontakt
Brucella spp. NK PCR 500 kontakt
BSE antigen imunohistochemie 6070 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis NK PCR 600 kontakt
Campylobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 50 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 110 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 50 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 50 kontakt
Clostridium haemolyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR 550 kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA 550 kontakt
Clostridium perfringens - stanovení počtu spor ( trus, střevní obsah) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 175 kontakt
Clostridium spp. (Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei, Cl. novyi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Corynebacterium renale původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 800 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 500 kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR 1000 kontakt
Diagnostický profil - Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 2500 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry skotu: Rotavirus A a C, bovinní koronavirus NK Real-time PCR 1500 kontakt
Diagnostický profil - Původci abortů přežvýkavců: Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter foetus, Leptospira (patogenní druhy), Anaplasma phagocytophila, BHV4 NK 8 x Real-time PCR 2500 kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, M. bovis, Mannheimia haemolytica, P. multocida, H. somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR 2500 kontakt
Dichelobacter nodosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 950 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 100 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 200 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 500 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - mléko 330 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 55 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 33 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky imunodifuzní test (IDT) 55 kontakt
epizootické hemoragické onemocnění jelenovitých (EHDV) NK Real-time RT-PCR 900 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (kolonizační faktory) - detekce virulentních faktorů 150 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (faktory patogenity) - detekce virulentních faktorů 550 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1300 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 200 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 50 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 50 kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 320 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 50 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Haemophilus somnii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 50 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 250 - 500 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Histophilus somni NK PCR 600 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 50 kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně 100 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab 66 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) 99 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) 132 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) 88 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě 72 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 5 vz.) 110 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 50 vz.) 495 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR 600 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis) NK Real-time PCR 800 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovoculi) NK Real-time PCR 800 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 800 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovis) NK Real-time PCR 800 kontakt
Inseminační dávky původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 700 - 850 kontakt
Karbofuran GC 1450 - 1650 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab 149 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 50 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 50 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 70 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 100 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 350 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 50 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 50 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 220 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 121 kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR 1000 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 121
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR 650 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Listeria spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 600 - 750 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR 1000 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 1215 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1450 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 50 kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500-1350 kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 615 - 765 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycobacterium avium subsp. avium NK PCR 800 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 308 kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR 550 kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab 138 kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR 800 kontakt
Mycoplasma bovis (spp.) původce Kultivace 250 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
NEFA (NEMK) subdodávka 150 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky ELISA Ab 180 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum NK PCR 600
Neosporóza - Neospora caninum NK Real-time PCR 750 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum antigen imunofluorescence 300 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky imunofluorescence 1050 kontakt
Ostertagióza - Ostertagia ostertagi protilátky (v mléku) ELISA 350 kontakt
Ověření původu u skotu (parentita) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 70 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR 700
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR 800 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) 95 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko 95 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR 970 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) původce Kultivace 350 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 100 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 350 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 400 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 50 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 160 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie 70 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Plicní nákaza skotu (CBPP) protilátky ELISA Ab 230 kontakt
Porovnání genetických profilů (STR) NK 100 kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) 500 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Proteus vulgaris, mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Prototheca blaschkeae NK PCR 600 kontakt
Prototheca bovis NK Multiplex PCR 700 kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát 150 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky ELISA Ab 132 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK PCR 600 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab - titrace 330 kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR 700 kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR 800 kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR 700 kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR 700 kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR 800 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500 - 910 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Strychnin TLC 450 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 300 kontakt
Toxoplasma gondii NK Real-time PCR 800 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 700 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus*** původce kultivace z výplašku 110 kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 50 kontakt
Tritrichomonas foetus NK PCR 600 kontakt
Tritrichomonas foetus původce Nativní preparát, Kultivace 150 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Určení březosti (PAGs) PAGs PAGs (pregnancy-associated glycoproteins) ELISA 77 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 50 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 50 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 200 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 700 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 800 kontakt
Vitamín A subdodávka 450 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 350 kontakt
Vitamín D subdodávka 1300 kontakt
Vitamín E subdodávka 450 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 375 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 220 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 350 kontakt