CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie kontakt
Actinobacillus lignieresii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinomyces bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie kontakt
Actinomyces pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně kontakt
Amoniak instrumentálně kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně kontakt
Anaplasma phagocytophilum NK Real-time PCR kontakt
Anaplasma phagocytophilum + Ehrlichia spp. NK PCR kontakt
Anaplasma phagocytophilum + TBEV + Borrelia + Ehrlichia NK PCR kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Beta karoten subdodávka kontakt
BHBA subdodávka kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz kontakt
Borrelia + TBEV NK PCR kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) NK Real-time PCR kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion ELISA kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion imunochromatografický test kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion Western blot kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Brucella spp. NK PCR kontakt
BSE antigen imunohistochemie kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis NK PCR kontakt
Campylobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně kontakt
Cholinesteráza instrumentálně kontakt
Clostridium haemolyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA kontakt
Clostridium perfringens - stanovení počtu spor ( trus, střevní obsah) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spp. (Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei, Cl. novyi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium renale původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry skotu: rotavirus A a C, bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Původci abortů přežvýkavců: Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter foetus, Leptospira (patogenní druhy), Anaplasma phagocytophilum, BHV4 NK 8 x Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR kontakt
Dichelobacter nodosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test kontakt
Eimeria spp. NK PCR kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky imunodifuzní test (IDT) kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (faktory patogenity: LT, Sta, STb, EAST1, Stx1, Stx2, eaeA ) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: AIDA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: F17) NK PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: F4/K88, F5/K99, F6/P987, F18, F41) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA, FimH, AIDA, paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimH) NK Real-time PCR kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC kontakt
Fibrinogen subdodávka kontakt
Fosfidy screeningový test kontakt
Fosfor (P) instrumentálně kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka kontakt
Haemophilus somnii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histophilus somni NK PCR kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 100 vz.) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovis) NK Real-time PCR kontakt
Inseminační dávky původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Karbofuran GC kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně kontakt
Laktát subdodávka kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA)
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Listeria spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
M. bovis + M. bovigenitalium NK Real-time PCR kontakt
M. bovis + M. bovirhinis NK PCR kontakt
Mangan instrumentálně kontakt
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Měď instrumentálně kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně kontakt
Močový kámen mikroskopie kontakt
Močový sediment mikroskopie kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
MRSA - Methycilin rezistentní Staphylococcus aureus (mec C) NK PCR kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma bovigenitalium NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma bovirhinis NK PCR kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR kontakt
Mycoplasma bovis (spp.) původce Kultivace kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR kontakt
NEFA (NEMK) subdodávka kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky ELISA Ab kontakt
Neosporóza - Neospora caninum NK PCR
Neosporóza - Neospora caninum NK Real-time PCR kontakt
Neosporóza - Neospora caninum antigen imunofluorescence kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky imunofluorescence kontakt
Ověření původu u skotu (parentita) NK Fragmentační analýza kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) původce Kultivace kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Porovnání genetických profilů (STR) NK kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Proteus vulgaris, mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Prototheca blaschkeae NK PCR kontakt
Prototheca bovis NK Multiplex PCR kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky ELISA Ab kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK PCR kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK Real-time PCR kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab - titrace kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Selen instrumentálně kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Strychnin TLC kontakt
Symetrický dimethylarginin (SDMA) subdodávka kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Toxoplasma gondii NK Real-time PCR kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR kontakt
Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus*** původce kultivace z výplašku kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně kontakt
Tritrichomonas foetus NK PCR kontakt
Tritrichomonas foetus původce Nativní preparát, Kultivace kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Určení březosti (PAGs) PAGs PAGs (pregnancy-associated glycoproteins) ELISA kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR kontakt
Vitamín A subdodávka kontakt
Vitamín B12 subdodávka kontakt
Vitamín D subdodávka kontakt
Vitamín E subdodávka kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence kontakt
Železo instrumentálně kontakt
Zinek instrumentálně kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně kontakt