SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Actinobacillus lignieresii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 420 kontakt
Actinomyces bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie 480 kontakt
Actinomyces pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Anaplasma phagocytophilum NK Real-time PCR 880 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1750 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
BHBA subdodávka 180 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) 286 kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) 250 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace 360 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR 800 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR 990 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) 180 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR 770 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion ELISA 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion imunochromatografický test 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion Western blot 980 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag 220 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test 484 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag 220 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - mléko 330 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 182 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 37 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 61 kontakt
Brucella spp. NK PCR 660 kontakt
BSE antigen imunohistochemie 7345 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis NK PCR 660 kontakt
Campylobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Clostridium haemolyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR 660 kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA 550 kontakt
Clostridium perfringens - stanovení počtu spor ( trus, střevní obsah) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 175 kontakt
Clostridium spp. (Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei, Cl. novyi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Corynebacterium renale původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 158 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 146 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 880 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 605 kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR 1100 kontakt
Diagnostický profil - Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry skotu: Rotavirus A a C, bovinní koronavirus NK Real-time PCR 1650 kontakt
Diagnostický profil - Původci abortů přežvýkavců: Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter foetus, Leptospira (patogenní druhy), Anaplasma phagocytophila, BHV4 NK 8 x Real-time PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, M. bovis, Mannheimia haemolytica, P. multocida, H. somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR 2750 kontakt
Dichelobacter nodosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 950 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 220 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 660 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - mléko 363 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 61 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 37 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky imunodifuzní test (IDT) 61 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (kolonizační faktory) - detekce virulentních faktorů 250 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (faktory patogenity) - detekce virulentních faktorů 605 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1450 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 220 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 388 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Haemophilus somnii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Histophilus somni NK PCR 660 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně 110 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab 70 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) 109 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) 145 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě 80 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 100 vz.) 770 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR 660 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovoculi) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Inseminační dávky původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 700 - 850 kontakt
Karbofuran GC 1600 - 1850 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab 155 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 1100 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 77 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 121 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 194 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 267 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 140 kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR 1100 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 140
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR 715 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Listeria spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 600 - 750 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR 1000 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 1215 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1600 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500-1350 kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 615 - 765 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 310 kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR 880 kontakt
Mycoplasma bovis (spp.) původce Kultivace 250 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
NEFA (NEMK) subdodávka 180 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum NK PCR 660
Neosporóza - Neospora caninum NK Real-time PCR 825 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum antigen imunofluorescence 363 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky imunofluorescence 1271 kontakt
Ověření původu u skotu (parentita) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 90 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR 770
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) 105 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko 105 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR 1067 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) původce Kultivace 350 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 110 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 424 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 550 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 61 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 194 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie 77 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Porovnání genetických profilů (STR) NK 110 kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) 500 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Proteus vulgaris, mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Prototheca blaschkeae NK PCR 660 kontakt
Prototheca bovis NK Multiplex PCR 770 kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát 150 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky ELISA Ab 145 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK PCR 660 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK Real-time PCR 1100 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab - titrace 360 kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 240 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500 - 910 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Strychnin TLC 500 kontakt
Symetrický dimethylarginin (SDMA) subdodávka od 400 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
Toxoplasma gondii NK Real-time PCR 800 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus*** původce kultivace z výplašku 134 kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
Tritrichomonas foetus NK PCR 660 kontakt
Tritrichomonas foetus původce Nativní preparát, Kultivace 150 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Určení březosti (PAGs) PAGs PAGs (pregnancy-associated glycoproteins) ELISA 85 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 250 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 800 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 455 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 260 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt