Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2550 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1750 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 240 kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 165 kontakt
Aminokyseliny subdodávka od 3000 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka od 2750 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 470 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 350 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 64 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 350 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 570 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 990 kontakt
Anorganický arzén subdodávka kontakt
Antibiotika a chemoterapeutika v krmivech ELFO 1700 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech HPLC 1750 - 2550 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech - křížová kontaminace HPLC/MS/MS 3400 - 3670 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1600 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 25 - 2775 kontakt
BHA, BHT subdodávka 3800 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka od 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 350 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 3160 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 260 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1850 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 660 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 240 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 240 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 320 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 1000 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1750 kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR 3700 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1100 kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení na dotaz kontakt
Dioxiny subdodávka 15000 kontakt
Dusičnany FIA 500 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 350 kontakt
Dusitany FIA 350 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 260 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Escherichia coli kultivační metoda - SOP 255 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 990 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 420 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 490 kontakt
Fluoridy subdodávka 2550 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 300 - 1450 kontakt
Glyceroltriheptanoát (GTH) GC 2050 kontakt
Homogenita krmných směsí a kompletních krmiv HPLC, ICP-OES 500 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 670 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 770 kontakt
Jód subdodávka 2550 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 240 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 660 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 328 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 120 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1387 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 845 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2495 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 2490 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2955 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 3335 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 165 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 25 - 3315 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 992 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 700 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 120 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 5200 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka od 700 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 280 - 690 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 280 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka od 500 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1750 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1850 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 570 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 270 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 660 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 240 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5550 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1850 kontakt
pH potenciometrie 120 kontakt
pH vody potenciometrie 120 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 235 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1750 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2900 kontakt
Popel gravimetrie 390 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 120 - 420 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Pyretroidy GC od 2050 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 480 - 635 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 420 kontakt
Salmonella spp. kultivační metoda - SOP 330 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 439 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní 290 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 140 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 220 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 320 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 270 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1850 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 19 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 1000 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 80 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 500 kontakt
Toxaphen CG 2900 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 650 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 420 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 265 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 12860 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1299 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 270 - 390 kontakt
Vitamín A, E subdodávka od 2750 kontakt
Vitamín C HPLC 1450 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 670 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 670 kontakt
Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů původce mikroskopie 605 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Zákal turbidimetrie 260 kontakt
Zearalenon HPLC 1750 kontakt