Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2300 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1600 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 210 kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 150 kontakt
Aminokyseliny subdodávka od 2700 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka od 2350 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 420 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 270 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 58 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 - 362 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 270 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 520 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 900 kontakt
Antibiotika a chemoterapeutika v krmivech ELFO 1545 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech HPLC 1600 - 2300 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech - křížová kontaminace HPLC/MS/MS 3100 - 3330 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1450 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 20 - 2460 kontakt
BHA, BHT subdodávka 3800 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka od 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 270 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 2785 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 220 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1650 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 590 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 210 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 210 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 290 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 950 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1600 kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR 3500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže 2000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení na dotaz kontakt
Dioxiny subdodávka 15000 kontakt
Dusičnany FIA 270 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 270 kontakt
Dusitany FIA 270 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 220 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Escherichia coli kultivační metoda - SOP 255 - 413 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 - 413 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 945 - 1411 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 380 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 430 kontakt
Fluoridy subdodávka 2450 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 270 - 1300 kontakt
Glyceroltriheptanoát (GTH) GC 1850 kontakt
Homogenita krmných směsí a kompletních krmiv HPLC, ICP-OES 500 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 590 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 700 kontakt
Jód subdodávka 2400 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 210 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 590 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 318 - 467 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 110 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1333 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 815 - 1129 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2180 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 2115 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2580 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 2930 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 353 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 150 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 695 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 747 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 1054 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 495 - 972 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 968 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 493 - 959 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 20 - 2970 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1333 - 1733 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 600 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 110 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4950 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka od 700 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 240 - 610 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 240 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka od 500 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1600 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1650 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 520 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 240 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 590 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 210 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5450 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1650 kontakt
pH potenciometrie 110 kontakt
pH vody potenciometrie 110 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 353 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 235 - 325 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1600 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2600 kontakt
Popel gravimetrie 350 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 110 - 380 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 242 kontakt
Pyretroidy GC od 1850 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 6600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 440 - 575 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 4950 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 4950 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 380 kontakt
Salmonella spp. kultivační metoda - SOP 315 - 792 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 421 - 898 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 387 - 853 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 125 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 200 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 290 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 325 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 230 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1650 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 17 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 900 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 450 kontakt
Toxaphen CG 2600 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 590 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 380 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 240 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 11445 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1299 - 1776 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 230 - 350 kontakt
Vitamín A, E subdodávka od 2150 kontakt
Vitamín C HPLC 1300 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 590 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 590 kontakt
Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů původce mikroskopie 500 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Zákal turbidimetrie 220 kontakt
Zearalenon HPLC 1600 kontakt