CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) NK PCR kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA)
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky ELISA Ab kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) NK PCR kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
Mycoplasma agalactiae (nakažlivá agalakcie ovcí a koz) NK PCR kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt