SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1750 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 300 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 220 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1450 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 220 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Karbofuran GC 1600 - 1850 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1600 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 190 - 950 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Strychnin TLC 500 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt