Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase 750 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1650 kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz 70 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC 520 - 1300 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 375 kontakt
Konduktivita medu konduktometrie 280 kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 240 - 610 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1650 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5450 kontakt
pH potenciometrie 110 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2600 kontakt
Popel gravimetrie 350 kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II 1350 - 1450 kontakt
Pyretroidy GC od 1850 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 6600 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC 2600 - 2800 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 380 kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC 1520 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 900 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 150 kontakt
Voda v medu refraktometricky 130 kontakt