Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase 850 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1850 kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz 80 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC 570 - 1450 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 375 kontakt
Konduktivita medu konduktometrie 350 kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 280 - 690 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1850 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5550 kontakt
pH potenciometrie 120 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2900 kontakt
Popel gravimetrie 390 kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II 1450 - 1550 kontakt
Pyretroidy GC od 2050 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC 2900 - 3100 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 420 kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC 1750 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 1000 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 165 kontakt
Voda v medu refraktometricky 150 kontakt