Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 150 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 270 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 270 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 270 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 270 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 220 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 430 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 110 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 110 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 240 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1650 kontakt
pH vody potenciometrie 110 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 110 - 380 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 240 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 230 - 350 kontakt