Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2300 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1650 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1450 kontakt
Histamin HPLC od 2300 kontakt
Methylrtuť subdodávka kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1650 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5450 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2700 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2600 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1540 kontakt
Pyretroidy GC od 1850 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 380 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 900 kontakt
Toxaphen CG 2600 kontakt