CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Actinobacillus equuli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Bacillus piliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Eimeria spp. NK PCR kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Trypanosoma evansi protilátky CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) kontakt
Yersinia enterocolitica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt