ODDĚLENÍ VIROLOGIE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

ODDĚLENÍ VIROLOGIE

 
Oddělení virologie provádí virologickou a sérologickou diagnostiku infekčních onemocnění domácích, hospodářských, volně žijících a ZOO zvířat. Za tímto účelem využíváme komplexní portfolio diagnostických metod přímého (izolace, PCR atd.) či nepřímého (ELISA, IPMA atd.) průkazu virových, bakteriálních či protozoárních patogenů způsobujících onemocnění zvířat. Zajišťujeme rovněž zdravotní zkoušky z důvodu přesunu zvířat v rámci ČR či exportu do zahraničí. Pro potřeby SVS provádíme monitoring zdravotního stavu zvířat.

Naše laboratorní diagnostika je doplněna konzultační a poradenskou činností, poskytováním odborných stanovisek a interpretací výsledků. V rámci činnosti referenční laboratoře pro BVD provádíme koordinaci ozdravovacích programů. Součástí oddělení virologie je specializovaná laboratoř TSE, která provádí testování vzorků prionových onemocnění – BSE u skotu, a klusavky (scrapie) u malých přežvýkavců.

V rámci oddělení virologie působí 7 referenčních laboratoří:
NRL pro klasický mor prasat a africký mor prasat
NRL pro virové choroby ryb
NRL pro katarální horečku ovcí (Bluetongue)
NRL pro infekční bovinní rinotracheitidu (IBR/IPV)
NRL pro BSE a animální transmisivní encefalopatie
NRL pro mor koní
RL pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)
 
Informace o výsledcích
Jméno Telefon E-mail
JIHLAVA 567 143 233
567 143 257
567 143 120
567 143 263
virologie@svujihlava.cz
JIHLAVA  - BSE/TSE 567 143 280 bse@svujihlava.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 001 591
387 001 592
virologie-cb@svujihlava.cz
 

Kontakty

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Kubalová Petra, MVDr. Kubalová Petra, MVDr.
zástupce vedoucího AZL pracoviště České Budějovice, Planá nad Lužnicí
+420387001588
+420725532778
kubalova@svujihlava.cz
Machová Vladimíra, MVDr. Machová Vladimíra, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143265
+420602727009
machova@svujihlava.cz
Matějková Pavla, MVDr. Matějková Pavla, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143231
+420773544031
matejkova@svujihlava.cz
Mikulášková Kateřina, MVDr. Mikulášková Kateřina, MVDr.
zástupce vedoucího virologie
+420567143200
+420778111524
mikulaskova@svujihlava.cz
Vodrážka Pavel, Mgr. Vodrážka Pavel, Mgr.
vedoucí specializované laboratoře TSE
+420567143280
+420724225952
vodrazka@svujihlava.cz

ADMINISTRATIVA

Cabúková Miriam Cabúková Miriam
informace o výsledcích a administrativa
+420567143120

cabukova@svujihlava.cz
Doležalová Aneta Doležalová Aneta
informace o výsledcích a administrativa
+420567143233

dolezalova@svujihlava.cz
Křížová Michaela Křížová Michaela
informace o výsledcích a administrativa
+420567143257

krizova@svujihlava.cz
Vopálenská Klára Vopálenská Klára
informace o výsledcích a administrativa
+420567143233

vopalenska@svujihlava.cz