CS EN
Národní referenční laboratoř pro katarální horečku ovcí (Bluetongue)
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Národní referenční laboratoř pro katarální horečku ovcí (Bluetongue)

Charakteristika hlavní činnosti NRL:    
 • laboratorní diagnostika katarální horečky ovcí (KHO) – bluetongue (BT)
 • konfirmace  výsledků  vyšetření  diagnostických laboratoří
 • koordinace a odborná garance laboratorní diagnostiky KHO
 • organizace  mezilaboratorních kruhových  testů 
 • organizace a vyhodnocení entomologické surveillance vektorů KHO tiplíků r. Culicoides
 • charakteristika a uchování izolátů viru katarální horečky ovcí
 • spolupráce s referenční laboratoří: EURL for African horse sickness and Bluetongue: Laboratorio Central Veterinaria-Sanidad Animal (Algete, Madrid, Španělsko)
 • odborné konzultace pro SVS a KVS 
 • poskytování dat a jejich vyhodnocení podle požadavků SVS ČR
 
Kontrola činnosti NRL pro KHO:  
 • pravidelná účast v mezinárodních testech způsobilosti organizovaných v rámci EU:
  • EURL for African horse sickness and Bluetongue: Laboratorio Central Veterinaria-Sanidad Animal (Algete, Madrid, Španělsko)
 • předložení roční Zprávy o činnosti NRL pro KHO Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě
 
Systém monitoringu:
 • v roce 2023 bude prováděn na celém území České republiky monitoring katarální horečky ovcí v souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 2020/689 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2016/429, která se týká tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke KHO
 • průběh monitoringu KHO byl naplánován na období pravděpodobného výskytu vektorů, tedy na období květen až listopad
 • monitoring KHO v roce 2023 zahrnuje pouze sérologické vyšetření skotu
 • počet vzorků pro jednotlivé krajské veterinární správy Státní veterinární správy zohledňoval velikost dospělé (starší 24 měsíců) populace skotu v jednotlivých krajích ke dni 1. 1. 2023
 • zahájení sérologického monitoringu je stanoveno na 1. 5. 2023
 • vzorek krve provází řádně vyplněná objednávka laboratorního vyšetření – kód vyšetření EpA653
 
Nákazová situace v EU
 
Mapa 1 - EU BTV restrikční zóny v lednu 2023   

Zdroj: Evropská komise
 

 
  
Mapa 2 - Ohniska BTV v Evropě od 1.5.2022 do 1.6.2023
 
Zdroj: Friedrich Loeffler Institut/ADIS
 
  
Mapa 3 -  Restrikční zóny BTV v Německu rok 2022/2023
 
Zdroj: Friedrich Loeffler Institut
 
 

Tab. 1.  Počet nových ohnisek mimo restrikční zóny v roce 2023 – zdroj German National Reference Laboratory for Bluetongue Disease (BTV) (FLI, Německo)

 Zdroj: Friedrich Loeffler Institut

 
Tab. 2.  Počet nových ohnisek mimo restrikční zóny v roce 2022 – zdroj German National Reference Laboratory for Bluetongue Disease (BTV) (FLI, Německo)

Zdroj: Friedrich Loeffler Institut

 
Machová Vladimíra, MVDr. Machová Vladimíra, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143265
+420602727009
machova@svujihlava.cz
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz
Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz