CS EN
Národní referenční laboratoř pro BSE a animální transmisivní encefalopatie
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Národní referenční laboratoř pro BSE a animální transmisivní encefalopatie


Charakteristika hlavní činnosti NRL
 
  • rutinní laboratorní diagnostika veterinárních TSE u vzorků pocházejících ze sběrné oblasti SVÚ Jihlava v rámci dohledu nad transmisivními spongiformními encefalopatiemi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 („TSE nařízení“), Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, a podle Metodického návodu SVS č. 2/2019 k prevenci, diagnostice a zdolávání transmisivních spongiformních encefalopatií přežvýkavců (TSE);
  • vyšetřování zvířat podezřelých z nákazy TSE pocházejících z celého území ČR;
  • genotypizace – stanovení polymorfismů kodónů PrP genu u ovcí podle TSE nařízení a Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace u vzorků pocházejících z celého území ČR;
  • genotypizace – ověření původu (parentita) u ovcí podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace u vzorků pocházejících z celého území ČR;
  • konfirmace pozitivních nálezů TSE z rutinní diagnostiky vlastní laboratoře a laboratoří BSE SVÚ Praha a SVÚ Olomouc, diskriminační testování a genotypování případů TSE malých přežvýkavců;
  • informační a metodická činnost v oblasti diagnostiky veterinárních TSE v ČR a ve vztahu k laboratořím BSE SVÚ Praha a SVÚ Olomouc, jak je definována především v TSE nařízení, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 („Nařízení o úředních kontrolách“) a v zákoně č. 166/1999 Sb. („Veterinární zákon);
  • poskytování dat, konzultací a stanovisek SVS, Referenční laboratoři EU pro TSE (EURL), Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské komisi, konzultace v oblasti TSE soukromým subjektům, konzultace a sílení dat s dalšími TSE NRL;
  • komerční testování materiálů živočišného původu na přítomnost prionu ve formách PrPC a PrPSc.
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz
Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz