CS EN
Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rinotracheitidu (IBR)
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rinotracheitidu (IBR)

Náplň a charakteristika činnosti

 • Národní referenční laboratoř (NRL) pro IBR je pověřena zajištěním a trvalou kontrolou laboratorní diagnostiky infekční bovinní rinotracheitidy prováděné v České republice. Ověřuje specificitu, citlivost a účelnost použití jednotlivých laboratorních diagnostických metod a je odborným garantem úrovně činnosti i spolehlivosti výsledků dosahovaných v ostatních veterinárních, diagnostických laboratořích Státní veterinární správy
 • NRL pro IBR přispívá ke kvalitnímu zajištění úkolů definovaných „Metodikou kontroly zdraví zvířat a vakcinace (MKZ) i přímých, dílčích požadavků privátních veterinárních lékařů a chovatelů skotu
 • pro ostatní zainteresované veterinární instituce i pro praktické veterinární lékaře a chovatele je zdrojem nových informací a poznatků použitelných pro průběžnou odborně podloženou inovaci ozdravovacích programů a protinákazových opatření

Základní pracovní okruhy

Diagnostická činnost:

 • běžná laboratorní diagnostika IBR
 • konfirmace výsledků vyšetření diagnostických laboratoří
 • sérologická a virologická diferenciální diagnostika bovinních herpesvirů imitujících postvakcinační protilátky proti IBR (bovinní herpesvirus   2 – detekce protilátek ELISA metodou, bovinní herpesvirus 4 – detekce protilátek ELISA metodou a detekce genomu viru PCR metodou, bovinní herpesvirus 5 – detekce protilátek VNT testem)
 • definitivní ověření sporných a epizootologicky nečekaných výsledků (např. výskyt pozitivních reagentů v chovech IBR prostých nebo ozdravených)
 • příprava standardních diagnostických komponent (pozitivní, limitní, negativní vzorky)
 • udržování izolovaných a referenčních kmenů viru IBR a jejich dlouhodobé uložení

Kontrolní činnost:

 • příprava metodických návodů provádění diagnostických testů a stanovení způsobu jejich jednotného využití
 • ověření kvality, citlivosti a specificity používaných diagnostických souprav
 • kontrola výsledků diagnostiky IBR prováděné v ostatních veterinárních laboratořích, příprava souborů kontrolních, referenčních vzorků krevních sér a mléka s definovanou pozitivitou
 • organizace, zajištění a hodnocení výsledků kruhových laboratorních testů v rámci ČR

Konzultační činnost:

 • konzultace zaměřené na způsob interpretace výsledků laboratorních testů a jejich optimální využití v praxi
 • sledování odborné literatury, která souvisí s tématikou bovinních herpesvirových infekcí (diferenciální diagnostika BHV-2, BHV-4, BHV-5)
 • příprava podkladů pro aktualizaci a inovaci zásad diagnostiky a prevence IBR zakotvených v MKZ 
 • spolupráce s NRL ostatních členských států (Německo, Slovensko, Rakousko) a OIE referenční laboratoří Friedrich-Loeffler-Institut (Německo)
 • poradenství při přípravě ozdravovacích programů v chovech s různou technologií odchovu a s různými počty zvířat

Kontrola činnosti NRL-IBR

 • pravidelná účast v mezinárodních testech způsobilosti organizovaných v rámci EU: 
  • VETQAS – Quality assurance unit (Loughborough, UK)
  • Royal GD Animal Health (Deventer, NL)
 • předložení roční Zprávy o činnosti NRL pro IBR Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě 

 

 
 
Barták Pavel, MVDr., Ph.D. Barták Pavel, MVDr., Ph.D.
ředitel
vedoucí AZL
vedoucí COP

+420567143232
+420602790988
bartak@svujihlava.cz
Machová Vladimíra, MVDr. Machová Vladimíra, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143265
+420602727009
machova@svujihlava.cz
Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz