Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2300 kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Aktivita alkalické fosfatázy fluorimetrie 700 kontakt
Aktivita peroxidázy Storchova zkouška 65 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 420 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 58 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 - 362 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 520 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 900 kontakt
Arašídy alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Barvivo E 120 - množství HPLC/DAD 2700 kontakt
Bifidobacterium spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 355 - 514 kontakt
Bílkoviny dle Kjeldahla 700 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2300 kontakt
Bod mrznutí mléka subdodávka od 500 kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR 700 kontakt
Celer NK Real-time PCR 1600 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 kontakt
Chinin HPLC 1600 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1650 kontakt
Cholesterol GC 1850 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 590 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 210 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 210 kontakt
Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 100 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Cronobacter spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 550 - 1006 kontakt
Cukry - mono a disacharidy HPLC od 1300 kontakt
Cyklamát, kyselina cyklamová HPLC 1300 kontakt
Detekce DNA brambor NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA kukuřice NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA řepky NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku NK PCR 2500 kontakt
Detekce DNA rýže NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA sóji NK PCR 800 kontakt
Detekce rostlinné DNA NK PCR 800 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Dusičnany FIA 270 kontakt
Dusitany FIA 270 kontakt
Energetická hodnota výpočet 40 - 4380 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR 600 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 - 413 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 945 - 1411 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1450 kontakt
Histamin HPLC od 2300 kontakt
Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 500 kontakt
Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Hořčice alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Identifikace inhibiční látky HPLC/MS/MS 6600 kontakt
Inulin subdodávka 2950 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 210 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 590 kontakt
Kešu ořechy alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 318 - 467 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 375 kontakt
Konfirmace inhibiční látky HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Korýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Kyselina mléčná GC 1650 kontakt
Kyselina glutamová a glutamáty HPLC 1600 kontakt
Kyselina jantarová, mléčná,β-hydroxymáselné (kompletní stanovení) GC 2600 kontakt
Kyselina octová, propionová, mléčná, máselná GC od 1450 kontakt
Kyselina propionová a octová GC od 1450 kontakt
Kyselina sorbová, benzoová, parahydroxybenzooová HPLC od 1300 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Laktóza enzymaticky 1950 kontakt
Lepek (gluten) ELISA kvantitativní 960 kontakt
Lískové ořechy alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR 650 kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR na dotaz kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 695 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 747 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 1054 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 495 - 972 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 968 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 493 - 959 kontakt
Lupina alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Mandle alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Mastné kyseliny GC 2600 kontakt
Měkkýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 600 kontakt
Nasycené mastné kyseliny GC 2600 kontakt
Natamycin HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Netuky v másle gravimetrie 480 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 240 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 4) více analýz 1930 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 7) více analýz 6890 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 8) více analýz 9340 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1650 kontakt
Oxid siřičitý a siřičitany volumetrie, gravimetrie 440 - 450 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 590 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 210 kontakt
Peroxidové číslo v másle subdodávka od 950 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5450 kontakt
pH potenciometrie 110 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Polyalkoholy HPLC od 1300 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2700 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2600 kontakt
Polyfosfáty - množství ICP-OES, Kjeldahl 1310 kontakt
Popel gravimetrie 350 kontakt
Profil mastných kyselin v tuku GC 2600 kontakt
Průkaz cizího tuku v mléčném tuku GC 2600 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1540 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 159 - 625 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 242 kontakt
Pyretroidy GC od 1850 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 440 - 575 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - selektivní rychlotest selektivní rychlotest 170 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - širokospektrální rychlotest širokospektrální rychlotest 260 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antibiotika a chemoterapeutika HPLC/MS/MS 3850 - 6600 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - avermektiny HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - benzimidazoly HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) HPLC/MS/MS 3850 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 380 kontakt
Ryba NK Real-time PCR 1000 kontakt
Sacharidy dopočet 20 - 1890 kontakt
Sacharin, aspartam, acesulfam K HPLC od 1300 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 421 - 898 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 387 - 853 kontakt
Sezam alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Sitosterol, stigmasterol, stigmastanol GC od 1650 kontakt
Sója alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Sorbitol, maltitol HPLC od 1300 kontakt
Stanovení ochranné atmosféry 292 kontakt
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 290 kontakt
Sůl (Na) z obsahu sodíku 620 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 325 kontakt
Sušina tukuprostá, tuk v sušině výpočet 20 - 820 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 230 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - množství HPLC od 1300 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - přítomnost TLC/identifikace 450 kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 17 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 900 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 450 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 150 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 590 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 380 kontakt
Tuk butyrometricky butyrometricky 160 kontakt
Vejce alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Vitamín C HPLC 1300 kontakt
Vitamíny v potravinách subdodávka kontakt
Vláknina dietární (TDF) enzymaticko-gravimetrická metoda 2450 kontakt
Vlašské ořechy alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
WPNI turbidimetrie 270 kontakt