CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (screeening) kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 2 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 4, 7 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 10 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 12 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 13 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) NK PCR kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (sérotypizace) sérotyp dle domluvy kontakt
Actinobacillus rosii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobaculum suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně kontakt
Amoniak instrumentálně kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně kontakt
Atypický porcinní pestivirus (APPV, kongenitální tremor) NK Real-time RT-PCR kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Beta karoten subdodávka kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz kontakt
Border choroba (BD) NK Real-time RT-PCR kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK Real-time PCR kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace, Antibiogram (MIC) kontakt
Brachyspira innocens NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira innocens původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira intermedia NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira murdochii NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira murdochii původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira pilosicoli NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira pilosicoli NK Real-time PCR kontakt
Brachyspira pilosicoli původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira spp. NK PCR kontakt
Brachyspira spp. původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira suanatina původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Brucella spp. NK PCR kontakt
Campylobacter foetus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně kontakt
Červenka prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) protilátky ELISA Ab kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně kontakt
Cholinesteráza instrumentálně kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF kontakt
Diagnostický profil - Kloubní patogeny prasat: Mycoplasma hyorhyorrhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Glaesserella parasuis NK PCR/Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PEDV, rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PEDV, VGP, rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: rotavirus A, B, C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Reprodukční onemocnění prasat: Chlamydophila spp., PCMV, PCV2, PEV, PPV, PRRS NK kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: Mycoplasma hyorrhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyopneumoniae NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, PCV2, SIV, PRCoV, PCMV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRSV, Mycoplasma hyopneumoniae, PCV2, SIV, PRCoV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test kontakt
Eimeria spp. NK PCR kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6) kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 8) - porcinní sapelovirus kontakt
Enteroviry prasat (PEV 1) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae (celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (faktory patogenity: LT, Sta, STb, EAST1, Stx1, Stx2, eaeA ) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: AIDA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: F4/K88, F5/K99, F6/P987, F18, F41) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA, FimH, AIDA, paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimH) NK Real-time PCR kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC kontakt
Fibrinogen subdodávka kontakt
Fosfidy screeningový test kontakt
Fosfor (P) instrumentálně kontakt
Fusobacterium gastrosuis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) protilátky ELISA Ab kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK PCR kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK Real-time PCR kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně kontakt
Haemophillus parasuis (Glässerova choroba) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Haemophilus parasuis stanovení sérotypu NK Multiplex PCR kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie kontakt
Karbofuran GC kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně kontakt
Laktát subdodávka kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) protilátky ELISA Ab kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR /Real-time PCR kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** kontakt
Mangan instrumentálně kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Měď instrumentálně kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně kontakt
Močový kámen mikroskopie kontakt
Močový sediment mikroskopie kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
MRSA - Methycilin rezistentní Staphylococcus aureus (mec C) NK PCR kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) NK PCR kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) NK PCR kontakt
Mycoplasma hyorhinis NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma hyosynoviae NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR kontakt
Mycoplasma suis NK Real time PCR kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) NK PCR - detekce tox A genu kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) toxin Průkaz antigenu PMT ELISA testem kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR kontakt
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) NK RT-PCR kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR kontakt
Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) - salmonelóza prasat kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR kontakt
Sarcoptes scabiei var. suis protilátky ELISA Ab kontakt
Selen instrumentálně kontakt
Souprava na odběr vzorku orálních tekutin /slin k průkazu viru metodou PCR i protilátek metodou ELISA (např. PRRS, SIV, PCV2) kontakt
Spirochety původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus hyicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy kontakt
Streptococcus suis stanovení sétotypu NK Multiplex PCR kontakt
Strychnin TLC kontakt
Sůl v játrech volumetrie kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně kontakt
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK RT - PCR kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK RT-PCR kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Vitamín A subdodávka kontakt
Vitamín B12 subdodávka kontakt
Vitamín D subdodávka kontakt
Vitamín E subdodávka kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence kontakt
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia spp. protilátky ELISA Ab kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Železo instrumentálně kontakt
Zinek instrumentálně kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně kontakt