Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 350 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 350 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 420 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 570 kontakt
pH vody potenciometrie 120 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 120 - 420 kontakt