SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Border choroba (BD) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Border choroba (BD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 154 kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky Rose bengal test (RBT) 33 kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 33 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 55 kontakt
Brucella spp. NK PCR 500 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 110 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky imunodifúzní test (IDT) 220 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) NK PCR 700 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab 149 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Klusavka (scrapie) prion ELISA 980 kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot 980 kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot 4300 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 220 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky imunodifúzní test (IDT) 220 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) NK PCR 700 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 308 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) 95 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko 95 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR 970 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 375 kontakt