Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 165 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 350 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 350 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1600 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka od 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 350 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 3160 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 260 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 350 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 260 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 420 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 490 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 120 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1387 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 845 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2495 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 2490 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2955 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 3335 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 992 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 120 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka od 700 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka od 500 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 570 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 270 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1850 kontakt
pH vody potenciometrie 120 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1750 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 120 - 420 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 140 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1850 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 265 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 12860 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1299 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 270 - 390 kontakt
Zákal turbidimetrie 260 kontakt