Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) GC 2950 kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2550 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1750 kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Aktivita alkalické fosfatázy fluorimetrie 870 kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase 850 kontakt
Aktivita peroxidázy Storchova zkouška 75 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 240 kontakt
Aktivita vody SOP 312 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 470 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 64 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 570 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 990 kontakt
Anorganický arzén subdodávka kontakt
Arašídy alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Autenticita kakaového prášku více analýz 2545 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Barvivo E 120 - množství HPLC/DAD 2950 kontakt
Barvivo E 128 - množství HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Beta karoten subdodávka 600 kontakt
Bifidobacterium spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 370 kontakt
Bílkoviny dle Kjeldahla 770 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2550 kontakt
Bod mrznutí mléka subdodávka od 600 kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR 770 kontakt
Campylobacter spp. (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 498 kontakt
Celer NK Real-time PCR 1700 kontakt
Celková mineralizace v nápojích gravimetrie 390 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Chinin HPLC 1750 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1850 kontakt
Cholesterol GC 2050 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 660 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 240 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 240 kontakt
Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 350 kontakt
Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 150 kontakt
Čistá hmotnost, glazura u mražených ryb gravimetrie 600 kontakt
Čistá svalová bílkovina ČSB nepřímá metoda 1840 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Cronobacter spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Cukry - mono a disacharidy HPLC od 1450 kontakt
Cyklamát, kyselina cyklamová HPLC 1450 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 1000 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1750 kontakt
Detekce DNA bažanta NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA brambor NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA buvola NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA daňka NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA husy NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen lesní) NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen sika) NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA kachny NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA kachny NK Real-time RT-PCR 1700 kontakt
Detekce DNA koně NK Real-time RT-PCR 1650 kontakt
Detekce DNA kozy NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA krůty NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA kukuřice NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA kuřete NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA lososa obecného NK Real-time RT-PCR 1650 kontakt
Detekce DNA obratlovců NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA ovce NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA prasete NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA řepky NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku NK PCR 2600 kontakt
Detekce DNA rýže NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR: kvantitativní stanovení 3650 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR 1650 kontakt
Detekce DNA skotu NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA sóji NK PCR 880 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce DNA zajíce NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR 3700 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže 2600 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1100 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1100 kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení na dotaz kontakt
Detekce ostatních druhů dle dohody NK PCR-RFLP 1700 kontakt
Detekce rostlinné DNA NK PCR 880 kontakt
Detekce živočišné DNA více druhů v jednom vzorku NK PCR-RFLP 1700+550 příprava kontakt
Determinace pohlaví u skotu NK PCR-RFLP 1210 kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz 80 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Druhové určení masa (drůbeží, vepřové, hovězí, koňské, skopové) ELISA kvalitativní 1300 kontakt
Dusičnany FIA 500 kontakt
Dusitany FIA 350 kontakt
Energetická hodnota výpočet 50 - 4730 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR 726 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 990 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1600 kontakt
Etanol v nápojích pyknometrie 510 kontakt
Fipronil GC 2950 kontakt
Formaldehyd fotometrie 350 kontakt
Fosfáty (fosforečnany) ICP-OES 725 kontakt
Fosforovodík, fosfan fotometrie 800 kontakt
Ftaláty GC od 1850 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Histamin HPLC od 2550 kontakt
Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 600 kontakt
Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 350 kontakt
Hořčice alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC 570 - 1450 kontakt
Identifikace inhibiční látky HPLC/MS/MS 6950 kontakt
Inulin subdodávka 2950 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 240 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 660 kontakt
Kasein alergen ELISA kvantitativní 1250 kontakt
Kešu ořechy alergen ELISA kvantitativní 1250 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 328 kontakt
Kofein, teobromin HPLC od 1450 kontakt
Kolagen a hydroxyprolin fotometrie 595 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 375 kontakt
Konduktivita medu konduktometrie 350 kontakt
Konfirmace inhibiční látky HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Korýši NK Real-time PCR 1650 kontakt
Kyanovodík fotometrie 800 kontakt
Kyselina mléčná GC 1850 kontakt
Kyselina askorbová a isoaskorbová (erythorbová) HPLC od 1450 kontakt
Kyselina citrónová HPLC 1450 kontakt
Kyselina glutamová a glutamáty HPLC 1750 kontakt
Kyselina jantarová, mléčná,β-hydroxymáselné (kompletní stanovení) GC 2600 kontakt
Kyselina octová, propionová, mléčná, máselná GC od 1600 kontakt
Kyselina propionová a octová GC od 1600 kontakt
Kyselina sorbová, benzoová, parahydroxybenzooová HPLC od 1450 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Laktóza enzymaticky 2100 kontakt
Lepek (gluten) ELISA kvantitativní 1000 kontakt
Lískové ořechy alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR 715 kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR na dotaz kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Lupina alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Mandle alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Mastné kyseliny GC 2900 kontakt
Měkkýši NK Real-time PCR 1650 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Metanol v lihu a lihovinách GC od 1600 kontakt
Methylrtuť subdodávka kontakt
Minerální látky ICP-MS, ICP-OES od 700 kontakt
Minerální olej, uhlovodíky C10 - C40 subdodávka od 3800 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 700 kontakt
Mléko alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Morfin, kodein HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 5200 kontakt
Nasycené mastné kyseliny GC 2900 kontakt
Natamycin HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 280 - 690 kontakt
Netuky v másle gravimetrie 560 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 280 kontakt
Nitrosaminy subdodávka kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 4) více analýz 2000 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 7) více analýz 7000 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 8) více analýz 9500 kontakt
Obsah kakaa HPLC 1625 kontakt
Obsah masa více analýz 4075 kontakt
Obsah rybího masa více analýz 2180 kontakt
Obsah vajec, vaječného žloutku více analýz 2075 - 2825 kontakt
Obsah žloutku ve vaječných likérech fotometrie 960 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1750 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1850 kontakt
Oxid siřičitý a siřičitany volumetrie, gravimetrie 495 - 510 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 550 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 61 kontakt
Patulin HPLC 2550 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 660 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 240 kontakt
Peroxidové číslo v másle subdodávka od 950 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5550 kontakt
pH potenciometrie 120 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Polyalkoholy HPLC od 1450 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2950 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2900 kontakt
Polyfosfáty - množství ICP-OES, Kjeldahl 1465 kontakt
Polyfosfáty - přítomnost TLC 500 kontakt
Poměr kolagen/bílkovina fotometrie/Kjeldahlova metoda 1390 kontakt
Popel gravimetrie 390 kontakt
Profil mastných kyselin v tuku GC 2900 kontakt
Provařenost masných výrobků koagulační test 110 kontakt
Průkaz cizího tuku v mléčném tuku GC 2900 kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II 1450 - 1550 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1640 kontakt
Průkaz strojně odděleného masa mikroskopická metoda + chemie 1271 - 1707 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Pyretroidy GC od 2050 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 480 - 635 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - selektivní rychlotest selektivní rychlotest 190 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - širokospektrální rychlotest širokospektrální rychlotest 290 kontakt
Rezidua lepku v pivu a škrobech ELISA kvantitativní 1600 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC 2900 - 3100 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antibiotika a chemoterapeutika HPLC/MS/MS 4200 - 6950 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antikokcidika HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - avermektiny HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - benzimidazoly HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - karbamáty HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 5200 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 420 kontakt
Ryba NK Real-time PCR 1100 kontakt
Sacharidy dopočet 25 - 2105 kontakt
Sacharin, aspartam, acesulfam K HPLC od 1450 kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC 1750 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 439 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Salmonella spp. - stěrovka kultivační metoda - ČSN EN ISO 125 kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní 290 kontakt
Sezam alergen ELISA kvantitativní 1250 kontakt
Silice v koření volumetrie 500 kontakt
Sitosterol, stigmasterol, stigmastanol GC od 1850 kontakt
Skořápky a podskořápkové blány gravimetrie 270 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 220 kontakt
Sója alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Sorbitol, maltitol HPLC od 1450 kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Stanovení ochranné atmosféry 312 kontakt
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 320 kontakt
Sůl (Na) z obsahu sodíku 725 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami subdodávka od 2900 kontakt
Sušina (refraktometricky) refraktometricky od 120 kontakt
Sušina tukuprostá, tuk v sušině výpočet 25 - 920 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 270 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - množství HPLC od 1450 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - přítomnost TLC/identifikace 500 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Taurin subdodávka od 3450 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 19 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 1000 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 80 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 500 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 165 kontakt
Toxaphen CG 2900 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 110 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 650 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 420 kontakt
Tuk butyrometricky butyrometricky 200 kontakt
Tukuprostá kakaová sušina HPLC 1625 kontakt
Vápník (Ca) ICP-OES 700 kontakt
Vejce alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Vibrio spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Vitamín C HPLC 1450 kontakt
Vitamíny v potravinách subdodávka kontakt
Vláknina dietární (TDF) enzymaticko-gravimetrická metoda 2600 kontakt
Vlašské ořechy alergen ELISA kvantitativní 1250 kontakt
Voda v medu refraktometricky 150 kontakt
Volná voda v drůbeži RW více analýz od 1390 kontakt
Volná voda v drůbeži W/RP více analýz 1365 kontakt
Vyšší alkoholy a aldehydy GC od 1600 kontakt
WPNI turbidimetrie 350 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Zearalenon HPLC 1750 kontakt
Zoohygiena - intenzita osvětlení SOP kontakt
Zoohygiena - měření koncentrace amoniaku a oxidu uhličitého SOP kontakt
Zoohygiena - teplota, vlhkost vzduchu SOP 3700 kontakt