SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (screeening) 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu 165 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 2 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 4, 7 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 10 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 12 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 13 APP 230 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) NK PCR 500 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 1170 - 1740 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 730 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: M. hyorrhinis + M. hyosynoviae + M. hyopneumoniae NK Real-time PCR 1650 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyo + PCV2 + SIV + PRCV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 2500 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyop + Mhyor + PCV2 + SIV + PRCV + PCMV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 2800 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Haemophillus parasuis (Glässerova choroba) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 820 kontakt
Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) protilátky ELISA Ab 260 kontakt
Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) NK PCR 600 kontakt
Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) NK Real-time PCR 800 kontakt
Haemophilus parasuis stanovení sérotypu NK Multiplex PCR 2000 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 795 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) NK PCR 600 kontakt
Mycoplasma hyorhinis NK Real-time PCR 700 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 100 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 350 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) NK PCR - detekce tox A genu 500 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) toxin Průkaz antigenu PMT ELISA testem 450 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) 200 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny 300 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní 500 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 550 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní 700 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 900 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR 700 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR 800 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) 165 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru 209 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru 209 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR 638 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR 700 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 262 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 300 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV 2450 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) 150 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV 220 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) NK RT-PCR 800 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Souprava na odběr vzorku orálních tekutin /slin k průkazu viru metodou PCR i protilátek metodou ELISA (např. PRRS, SIV, PCV2) 145 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Streptococcus suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 1150 kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Streptococcus suis stanovení sétotypu NK Multiplex PCR 2000 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) 150 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) 180 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) 180 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) 1100 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV 2500 kontakt