CS EN

Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS kontakt
Biogenní aminy HPLC kontakt
Histamin HPLC kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC kontakt