Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2550 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1750 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 1000 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1750 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 5200 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1750 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 4200 kontakt
Zearalenon HPLC 1750 kontakt