SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aviární reovirus (ARV) protilátky ELISA Ab 125 kontakt
Aviární reovirus (ARV) NK RT - PCR 700 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 952 kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae(celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 570 - 720 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK PCR 800 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK Real-time PCR 900 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky ELISA Ab 99 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky rychlá aglutinace (RA) 44 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) NK PCR 600 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky ELISA Ab 99 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky rychlá aglutinace (RA) 44 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) NK PCR 600 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 540 - 750 kontakt