CS EN

Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP kontakt
Escherichia coli kultivační metoda - SOP kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda kontakt
Salmonella spp. kultivační metoda - SOP kontakt
Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů původce mikroskopie kontakt