Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aminokyseliny subdodávka 2700 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka 2350 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 15 - 2230 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 270 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 250 - 1200 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 530 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 635 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 140 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 15 - 2665 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 560 kontakt
Popel gravimetrie 310 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 400 - 540 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 180 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 270 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 200 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 540 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 350 kontakt
Vitamín A, E subdodávka 2150 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 530 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 530 kontakt