Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 250 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 250 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 350 kontakt
pH vody potenciometrie 100 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 100 -350 kontakt