Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2100 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1350 kontakt
Histamin HPLC od 2100 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1400 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Toxaphen CG 2400 kontakt