Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 140 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 250 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 250 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1350 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 250 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 2590 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 200 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 250 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 200 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 350 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 390 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 100 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1280 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 815 - 1129 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2070 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 1940 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2440 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 2740 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1333 - 1733 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 100 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka 650 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka 500 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 480 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 220 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1550 kontakt
pH vody potenciometrie 100 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1500 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 100 -350 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 120 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1550 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 215 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 10605 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1299 - 1776 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 200 - 310 kontakt
Zákal turbidimetrie 200 kontakt