Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Aktivita vody SOP 275 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 390 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 55 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 185 - 335 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 480 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 830 kontakt
Arašídy alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Barvivo E 120 - množství HPLC/DAD 2500 kontakt
Barvivo E 128 - množství HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Bílkoviny dle Kjeldahla 635 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2100 kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR 700 kontakt
Campylobacter spp. (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 470 - 920 kontakt
Celer NK Real-time PCR 1500 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Cholesterol GC 1700 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 550 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 200 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 200 kontakt
Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 100 kontakt
Čistá svalová bílkovina ČSB nepřímá metoda 1510 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Cukry - mono a disacharidy HPLC od 1200 kontakt
Detekce DNA bažanta NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA brambor NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA buvola NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA daňka NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA husy NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen lesní) NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen sika) NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kachny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kachny NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA koně NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA kozy NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA krůty NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kukuřice NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA kuřete NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA obratlovců NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA ovce NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA prasete NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA řepky NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku NK PCR 2500 kontakt
Detekce DNA rýže NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR: kvantitativní stanovení 3100 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA skotu NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA sóji NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA zajíce NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce ostatních druhů dle dohody NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce rostlinné DNA NK PCR 800 kontakt
Detekce živočišné DNA více druhů v jednom vzorku NK PCR-RFLP od 1500 kontakt
Determinace pohlaví u skotu NK PCR-RFLP 1100 kontakt
Druhové určení masa (drůbeží, vepřové, hovězí, koňské, skopové) ELISA kvalitativní 1200 kontakt
Energetická hodnota výpočet 30 - 3930 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR 600 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 240 - 390 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 891 - 1341 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1350 kontakt
Histamin HPLC od 2100 kontakt
Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 500 kontakt
Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Hořčice alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Identifikace inhibiční látky HPLC/MS/MS 6000 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 200 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 550 kontakt
Kasein alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Kešu ořechy alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 300 - 225 kontakt
Kolagen a hydroxyprolin fotometrie 495 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 360 kontakt
Konfirmace inhibiční látky HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Korýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Kyselina mléčná GC 1550 kontakt
Kyselina askorbová a isoaskorbová (erythorbová) HPLC od 1200 kontakt
Kyselina jantarová, mléčná,β-hydroxymáselné (kompletní stanovení) GC 2400 kontakt
Kyselina octová, propionová, mléčná, máselná GC od 1350 kontakt
Kyselina propionová a octová GC od 1350 kontakt
Kyselina sorbová, benzoová, parahydroxybenzooová HPLC od 1200 kontakt
Laktóza enzymaticky 1950 kontakt
Lepek (gluten) ELISA kvantitativní 900 kontakt
Lískové ořechy alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR 650 kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR na dotaz kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 635 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 705 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 1005 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 467 - 917 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 465 - 915 kontakt
Lupina alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Mandle alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Mastné kyseliny GC 2400 kontakt
Měkkýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 560 kontakt
Mléko alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Nasycené mastné kyseliny GC 2400 kontakt
Natamycin HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 200 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 220 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 4) více analýz 1730 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 7) více analýz 6305 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 8) více analýz 8505 kontakt
Obsah masa více analýz 3550 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Oxid siřičitý a siřičitany volumetrie, gravimetrie 405 - 410 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 400 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 50 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 550 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 200 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
pH potenciometrie 100 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Polyalkoholy HPLC od 1200 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Polyfosfáty - množství ICP-OES, Kjeldahl 1180 kontakt
Poměr kolagen/bílkovina fotometrie/Kjeldahlova metoda 1145 kontakt
Popel gravimetrie 310 kontakt
Profil mastných kyselin v tuku GC 2400 kontakt
Provařenost masných výrobků koagulační test 95 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1400 kontakt
Průkaz strojně odděleného masa mikroskopická metoda + chemie 1050 - 1610 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 150 - 600 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 225 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 400 - 540 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antibiotika a chemoterapeutika HPLC/MS/MS 3500 - 6000 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antikokcidika HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - avermektiny HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - benzimidazoly HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 4500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - karbamáty HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Ryba NK Real-time PCR 1000 kontakt
Sacharidy dopočet 15 - 1700 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 397 - 847 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 365 kontakt
Sezam alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Sitosterol, stigmasterol GC od 1550 kontakt
Sója alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Sójová bílkoviny v masných výrobcích ELISA kvantitativní 1250 kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Stanovení ochranné atmosféry 275 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 270 kontakt
Sůl (Na) z obsahu sodíku 575 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 300 kontakt
Sušina (refraktometricky) refraktometricky 100 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 200 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - množství HPLC od 1200 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - přítomnost TLC/identifikace 400 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 300 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 16 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 420 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 140 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 200 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 100 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 540 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 350 kontakt
Vejce alergen ELISA kvantitativní 1050 kontakt
Vibrio spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Vitamín C HPLC 1200 kontakt
Vláknina dietární (TDF) enzymaticko-gravimetrická metoda 2200 kontakt
Vlašské ořechy alergen ELISA kvantitativní 1150 kontakt
Volná voda v drůbeži RW více analýz 1085 kontakt
Volná voda v drůbeži W/RP více analýz 1070 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt