Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 55 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 185 - 335 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 891 - 1341 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 1005 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 465 - 915 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 150 - 600 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 225 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 300 kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt