Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1350 kontakt
Fipronil GC 2500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1400 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt