Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2100 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1350 kontakt
Histamin HPLC od 2100 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1400 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt