SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab 210 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA 270 kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR 1100 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab 70 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB nebo ELISA gE 80 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) 80 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru 400 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR 800 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 30 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 60 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 50 kontakt
Brucella spp. NK PCR 500 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 100 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 60 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab 120 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 65 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag 315 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR 800 /1000 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) 400 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 220 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Mycobacterium avium subsp. avium NK PCR 800 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 280 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek 60 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab 100 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) 900 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní 800 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - orální tekutiny/sliny 260 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) 180 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru 190 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru 190 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR 638 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR 700 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 262 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 300 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV 2450 kontakt
Prasečí cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) 200 kontakt
Prasečí cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny 300 kontakt
Prasečí cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní 500 kontakt
Prasečí cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 550 kontakt
Prasečí delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR 800 kontakt
Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) - salmonelóza prasat 120 kontakt
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab 170 kontakt
Virus prasečí epidemické diarrhoey (PEDV) protilátky ELISA Ab 250 kontakt
Virus prasečí epidemické diarrhoey (PEDV) NK RT-PCR 800 kontakt
Virus prasečí epidemické diarrhoey (PEDV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Virus prasečí epidemické diarrhoey (PEDV) antigen imunochromatografický test 250 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 375 kontakt