ODDĚLENÍ CHEMIE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

ODDĚLENÍ CHEMIE

Oddělení chemie je součástí Zkušební laboratoře č. 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“ akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
 
Provádí fyzikálně chemická vyšetření potravin a krmiv živočišného i rostlinného původu, stanovení nutričních hodnot potravin dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, analýzy jakostních znaků potravin (masné a mléčné výrobky, med, tuky, cereální výrobky atd.), analýzy nutričních hodnot a jakostních znaků krmiv a analýzy zdravotní nezávadnosti krmiv.

Provádí speciální chemické analýzy zaměřené na stanovení cizorodých látek v potravinách i krmivech – těžké kovy, pesticidy, polychlorované bifenyly, mykotoxiny, procesní kontaminanty (polyaromatické uhlovodíky, akrylamid), rezidua veterinárních léčiv. Provádí analýzy přídatných látek v potravinách (barviva, konzervanty, sladidla, chuťové látky). Provádí analýzy pitné vody dle požadavků platné české i evropské legislativy, analýzy povrchové vody za účelem zjištění úhynu ryb a posouzení vhodnosti pro chov ryb.

V rámci oddělení chemie pracuje Národních referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv, která spolupracuje s referenčními laboratořemi EU.
 
Laboratoře oddělení chemie vykonávají činnosti Kontrolní laboratoře SVP pro kontrolu medikovaných krmiv.
Součástí oddělení chemie je i Registrovaná laboratoř GMP+ B11, která provádí analýzy kritických kontaminujících látek v krmivech pro společnosti certifikované podle GMP+.
 
Poskytujeme i poradenskou a konzultační činnost související s výše uvedenými činnostmi.
 
 
Biochemie a hematologie
Laboratoř biochemie a hematologie je specializovaným pracovištěm oddělení chemie.
Laboratoř provádí biochemické a hematologické vyšetření krve hospodářských
i zájmových zvířat a biochemické analýzy moči.


Informace o výsledcích
Jméno Telefon E-mail
JIHLAVA 567 143 266
567 143 227
567 143 152
chemie@svujihlava.cz
 
 

 Kontakty

Bémová Dominika, Ing. Bémová Dominika, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř spektrálních analýz

+420567143209

bemova@svujihlava.cz
Benáčková Ivana, Ing. Benáčková Ivana, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143266

benackova@svujihlava.cz
Čurdová Helena, Ing. Čurdová Helena, Ing.
zástupce vedoucího oddělení chemie
vedoucí specializované laboratoře spektrálních analýz

+420567143290
+420606064734
curdova@svujihlava.cz
Homolová Zuzana, Ing. Homolová Zuzana, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie, vedoucí specializované laboratoře plynové chromatografie
+420567143261

homolova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz
Katrincová Ivana Katrincová Ivana
informace o výsledcích a administrativa
+420567143101

katrincova@svujihlava.cz
Koten Martin, Ing. Koten Martin, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř kapalinové chromatografie

+420567143238

koten@svujihlava.cz
Králová Dominika, Ing. Králová Dominika, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie, laboratoř kapalinové chromatografie
+420567143133

kralova@svujihlava.cz
Neubauerová Iva Neubauerová Iva
informace o výsledcích a administrativa
+420567143152

neubauerova@svujihlava.cz
Ondřejová Věra, Ing. Ondřejová Věra, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143227

ondrejova@svujihlava.cz
Schebestová Lenka, Ing. Schebestová Lenka, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř plynové chromatografie

+420567143125

schebestova@svujihlava.cz
Tůmová Alena, Ing. Tůmová Alena, Ing.
zástupce vedoucího chemie, vedoucí specializované laboratoře kapalinové chromatografie
+420567143170
+420606794576
tumova@svujihlava.cz
Zelenková Kateřina, Ing. Zelenková Kateřina, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř reziduí inhibičních látek

+420567143273
+420770125640
zelenkova@svujihlava.cz