Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Fipronil GC 2500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Toxaphen CG 2400 kontakt