Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase 700 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz 70 kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC 480 - 1200 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 360 kontakt
Konduktivita medu konduktometrie 270 kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 200 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
pH potenciometrie 100 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Popel gravimetrie 310 kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II 1200 - 1300 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC 2400 - 2500 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC 1400 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 140 kontakt
Voda v medu refraktometricky 120 kontakt