STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Státní veterinární ústav (SVÚ) Jihlava
obrazek
obrazek
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
586 05 Jihlava
Kraj Vysočina
Česká republika

IČO: 13691554

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Pracoviště České Budějovice
Dolní 2
370 04 České Budějovice

Tel.: +420 387 001 570

obrazek
  Mapa svozných linek

 
obrazek
Potraviny
Chemické a mikrobiologické analýzy potravin, polotovarů a surovin; kontrola složení a jakosti (falšování); monitoring cizorodých látek; detekce GMO, mykotoxinů, reziduí veterinárních léčiv, aditivních látek, chlorovaných pesticidů a PCB, PAU, organofosfátů, těžkých kovů, alergenů apod.
Krmiva
Chemická, mikrobiologická a mykologická vyšetření krmiv, monitoring cizorodých látek v krmivech.
Vody
Chemické a mikrobiologické rozbory pitných, napájecích, povrchových a odpadních vod.
Zdraví a choroby zvířat
Laboratorní diagnostika infekčních a neinfekčních chorob hospodářských, domácích a zájmových zvířat: virologická, sérologická, bakteriologická, parazitologická, molekulárně-biologická, biochemická, toxikologická a hematologická vyšetření ke kontrole zdravotního stavu zvířat.
Úhyny zvířat
Patologicko–anatomická, histologická, imunohistologická, bakteriologická, parazitologická, virologická a toxikologická vyšetření ke stanovení příčin úhynu zvířat.

mapa stránek tisk
„Analýzy a vyšetření k ochraně zdraví spotřebitele a kontrole zdravotního stavu zvířat.“

Státní veterinární ústav Jihlava (SVÚ Jihlava) je moderní pracoviště veterinární laboratorní diagnostiky v oblasti epizootologie, hygieny potravin, hygieny krmiv a ekologie. K provádění diagnostiky disponujeme rozsáhlým odborným a laboratorním zázemím integrujícím nejnovější poznatky a technologie.
 
Naše služby poskytujeme pro účely státního veterinárního dozoru a rovněž i soukromé klientele z řad chovatelů, zpracovatelů, výrobců, obchodníků a občanů. Na našem ústavu působí několik národních referenčních laboratoří, referenčních laboratoří a kontrolní laboratoř veterinárních léčiv. Náš ústav má zaveden a akreditován systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako Zkušební laboratoř č. 1129 (hlavní pracoviště v Jihlavě) a č. 1201 (pracoviště České Budějovice) akreditovaná ČIA. Většinu zkoušek provádíme v akreditovaném režimu.


Novinky


Novinky na našem ústavu a na tomto webuÚvodKontakty© 2003 - 2014 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist