ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN

Oddělení hygieny potravin je součástí akreditované zkušební laboratoře L 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“. Provádíme komplexní mikrobiologické, mykologické a senzorické analýzy potravin a surovin pro jejich výrobu, krmiv a surovin pro jejich výrobu, stěrů z prostředí a pitné vody v souladu s evropskou a národní legislativou.

Zaměřujeme se především na kontrolu zdravotní nezávadnosti a mikrobiologické bezpečnosti potravin a dále specifických mikrobiologických parametrů požadovaných při obchodování s potravinami a surovinami i mimo země EU.

Pro provozovatele potravinářských podniků provádíme studie trvanlivosti potravin určených k přímé spotřebě podporujících růst Listeria monocytogenes.
Dále provádíme detekci a kvantifikaci alergenů, bakteriálních toxinů, sóji v masných výrobcích a kontrolu bezlepkových potravin.

V rámci přístupu „ONE HEALTH“ provádíme měření stájového mikroklimatu a analýzu produktů rozkladu /digestáty, komposty/.

Na vyžádání poskytujeme konzultační, poradenskou činnost a v případě potřeby i odborné prezentace.


Informace o výsledcích
Jméno Telefon E-mail
JIHLAVA 567 143 272 hygiena@svujihlava.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 001 585
387 001 587
hygiena-cb@svujihlava.cz
 

Kontakty 

Brychta Tomáš, MVDr. Brychta Tomáš, MVDr.
vedoucí oddělení hygieny potravin
+420567143279
+420770161113
brychtat@svujihlava.cz
Bulawová Hana, RNDr. Bulawová Hana, RNDr.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
laboratoř kontroly složení potravin

+420567143228
+420725183441
bulawova@svujihlava.cz
Dráždilová Iva Dráždilová Iva
informace o výsledcích a administrativa
+420567143272

drazdilova@svujihlava.cz
Janíčková Dagmar Janíčková Dagmar
informace o výsledcích a administrativa
+420567143272

janickova@svujihlava.cz
Kašparová Veronika, MVDr. Kašparová Veronika, MVDr.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
+420567143138
+420770162111
kasparova@svujihlava.cz
Klímová Eva, MVDr. Klímová Eva, MVDr.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
+420567143270
+420606647538
klimova@svujihlava.cz
Kostková Marcela, MVDr. Kostková Marcela, MVDr.
zástupce vedoucího hygieny potravin
+420567143263
+420777460976
kostkova@svujihlava.cz
Kružíková Pavla, Ing. Kružíková Pavla, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143272

kruzikova@svujihlava.cz
Stejskal Miroslav, MVDr. Stejskal Miroslav, MVDr.
zástupce vedoucího oddělení hygieny potravin
+420387001586
+420727878325
stejskal@svujihlava.cz
Šlechtická Veronika Šlechtická Veronika
informace o výsledcích a administrativa
+420567143272

slechticka@svujihlava.cz
Štěpánová Gabriela, MVDr., Ph.D. Štěpánová Gabriela, MVDr., Ph.D.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
+420387001576

stepanova@svujihlava.cz