Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 140 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 250 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 250 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 250 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 250 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 200 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 390 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 100 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 100 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 220 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1550 kontakt
pH vody potenciometrie 100 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 100 -350 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 215 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 200 - 310 kontakt