Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) GC 2500 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2100 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1500 kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Anorganický arzén subdodávka kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2100 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 900 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1500 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Dusičnany FIA 250 kontakt
Fipronil GC 2500 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Histamin HPLC od 2100 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 750 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka 6600 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Toxaphen CG 2400 kontakt
Zearalenon HPLC 1500 kontakt