Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 55 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 185 - 335 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Bifidobacterium spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 335 - 485 kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR 700 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Cronobacter spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR 600 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 240 - 390 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 891 - 1341 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 300 - 225 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR 650 kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR na dotaz kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 635 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 705 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 1005 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 467 - 917 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 465 - 915 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 150 - 600 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 225 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 397 - 847 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 365 kontakt
Stanovení ochranné atmosféry 275 kontakt
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 300 kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 16 kontakt