CS EN

Status hospodářství prostého BVD

Referenční laboratoř pro BVD na SVÚ Jihlava nabízí vyšetření BVD (bovinní virová diarrhoea) za účelem udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD. K získání statusu hospodářství (zařízení) prostého BVD lze využít dva různé přístupy s využitím virologické či sérologické diagnostiky a to podle kódů Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023:
 
 
  • ExA804 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa – virologické vyšetření (ELISA, PCR)
  • ExA814 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)

Vystření provádíme za následující ceny. Pro test PCR je umožněno směsování vzorků.
TEST VZORKY CENA
ELISA Ag KREV, SÉRUM, UŠNÍ ŠTĚP 220,- Kč
Real-time RT - PCR KREV, SÉRUM, MLÉKO, UŠNÍ ŠTĚP: směsné vzorky do 10 ks 880,- Kč
ELISA Ab KREV, SÉRUM, MLÉKO 154,- Kč
 

Podrobnější popis kódů MKZ, schématu vyšetření a přesných podmínek viz přílohy 1 a 2
Příloha 1 - Kódy MKZ k udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD
Příloha 2 - Schéma vyšetření za účelem udělení a udržení statusu zařízení prostého BVD a přesné podmínky pro vyšetření zvířat na BVD a uplatnění příslušných kódů MKZ. 
Machová Vladimíra, MVDr. Machová Vladimíra, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143265
+420602727009
machova@svujihlava.cz
Matějková Pavla, MVDr. Matějková Pavla, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143231
+420773544031
matejkova@svujihlava.cz
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz
Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz